خرید اینترنتی لباس کار ،تولیدی لباس کار ،لباس کار مهندسی

جنس لباس كار بر طبق استانداردHSE 

1. جنس پارچه با توجه به شرايط كار و لزوم ظاهر لباس از نظر مقاومت در مقابل چروكيدگي و نيز عدم توليد الكتريسيته ساكن از مخلوط حدود ۷۰ % پنبه و ۳۰ % پلي استر و با وزن gr/m2 320 تاgr/m2 420و با توجه به شرايط اقليمي و فصول مختلف در نظر گرفته شود. در شرايطي كه احتمال سوختن لباس كار در اثر ريختن پليسه و يا تحت تأثير حرارت زياد وجود دارد (مانند لباس كار جوشكاري)، جنس لباس كار بايستي ۹۰% پنبه باشد.

2. به منظور استحكام بيشتر از پارچه با بافت كج راه با تراكم بالا (۲ تار و يك پود) و نخ چهل دولا از نوع رينگ استفاده گردد.

3. به منظور دوام بيشتر رنگ و پيشگيري از رنگ دادن پارچه پس از شستشو و همچنين جلوگيري از آب رفتن پارچه از رنگهاي راكتيو در رنگرزي پارچه استفاده شود.

4. با انتخاب پارچه مرغوب و اعلاء ، بكاربردن دوخت محكم و نيز چرخكاري دوباره درزها، لباس كار بادوام توليد گردد.

5. با استفاده از الگوي مناسب، بايد لباس كار شكيل و خوش دوخت بوده و در اندازه هاي استاندارد تهيه شود.

رديف نام سمت و موقعيت نوع و رنگ لباس بر طبق استانداردHSE 1.

1. مديران ، رؤساي شركت و پروژه سه تكه شامل كاپشن (ترجيحًا سرمه اي) ، شلوار به رنگ طوسي، پيراهن به رنگ طوسي روشن

2. مسئول HSE وكاركنان ايمني و آتش نشاني كاپشن سرمه اي، شلوار به رنگ سرمه اي و پيراهن به رنگ سفيد.

3. رؤسا، سرپرستان ونوبتكاران ارشد واحدهاي بهرهبرداري لباس دوتكه (كاپشن و شلوار) با رنگ طوسي. 4. ساير كاركنان عملياتي لباس كار يكسره (بيلرسوت) به رنگ طوسي.

5. سرپرستان كارگاه و مهندسين خدمات فني لباس دوتكه (كاپشن و شلوار) با رنگ زمينه آبي و يقه و سرآستين و زيپ كاپشن سفيد.

6. كاركنان تداركات و انبارها لباسكار دو تكه (كاپشن و شلوار) به رنگ زمينه آبي و يقه و سرآستيني و زيپ كاپشن به رنگ طوسي.

7. كاركنان خانم كه بنا به ضرورت شغلي در واحدهاي عملياتي تردد مي نمايند لباسكار شامل مانتو و شلوار و مقنعه به رنگهاي قيد شده در اين دستورالعمل با توجه به واحد مربوطه.

8. كليه نفرات عملياتي پيمانكار لباسكار يكسره (بيلرسوت) آبي رنگ آرم و نام شركت پيمانكار بايستي در پشت لباس كار حك شده باشد.

9. پرسنل ايمني پيمانكار لباسكار يكسره آبي،ازجليقه به رنگ قرمزكه درپشت و روي آن عبارت ايمني نوشته شده باشدوهمچنين ازبازوبندايمني استفاده نمايند.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی