دستکش ایمنی

انواع دستکش های ایمنی :
- دستکش های ساخته شده از چرم، برزنت
- دستکش های پارچه¬ای و روکش پارچه¬ای
- دستکش های مقاوم در برابر مایعات و مواد شیمیایی
- دستکش های عایق لاستیکی

فاکتورهای موثر در انتخاب دستکش ایمنی مناسب:
- نوع ماده شیمیایی که بکار می رود
- ماهیت تماس (فروبری کامل، پاشش مواد و غیره)
- مدت تماس
- مساحت مورد نیاز برای حفاظت (فقط دست، ساعد، بازو)
- نیاز به چنگش (خشک، تر، روغنی)
- حفاظت دهی حرارتی
- سایز و راحتی آن
- نیازمندیهای مقاومتی/ سایش

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی