فروش لوازم ایمنی کار فروشگاه لوازم ایمنی وسایل ایمنی لباس ایمنی کفش کار ایمن کفش ایمنی ایمن تهران تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

دستکش ضد برق

دستکش­های لاستیکی برقکاران به واسطه ولتاژ متناوب و یا مستقیم از نظر عایق بودن، برای ماکزیمم ولتاژی که طراحی شده اند.
ماکزیمم ولتاژی که دستکش ها می تواند بطور ایمنی مورد استفاده قرار گیرند بستگی به فاکتورهای زیادی نظیر دقت در استفاده از دستکش ها، مراقبت در انبارداری و بازرسی دستکش ها در هنگام کار، بازرسی و تست روتین دوره ای آزمایشگاهی، کیفیت و ضخامت لاستیک، طرح دستکش ها و همچنین فاکتورهای نظیر عمر، نحوه استعمال یا شرایط محیطی دارد.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی