عینک ایمنی ،عینک های حفاظتی ،عینک ایمنی چشم

عینک ایمنی

عینک های ایمنی (حفاظتی)، عینک های پوشاننده ای هستند که به دلیلی بزرگی می توان آن را روی عینک به چشم زد. این نوع عینک ها سطوح منعکس کننده نور بین فرد و موضوع کار را افزایش می دهد و فقط بازدید کننده ها و کسانی که مدت کوتاهی نیاز به حفاظت دارند، می توانند از آن استفاده کنند. البته برای محافظت در مقابل پاشیدن مواد و موادشیمیایی زیان آور می توان از عینک های حفاظتی که قاب پلاستیکی نرمی دارند و کاملا به صورت می چسبند و اجازه ورود به مایعات و گازها را نمی دهند، استفاده نمود.
یک محافظ چشمی مناسب باید مشخصات زیر را داشته باشد:

1- در مقابل خطری که برای حفاظت از آن طراحی شده(مانند ذرات یا تشعشع) تاثیر کافی داشته باشد.
2- راحت باشد و بخار نکند.
3- سبک باشد و مزاحم حرکات فرد نشود.
4- به راحتی تمیز شود.
5- بتوان به آسانی و به بهای قابل قبول آن را جایگزین نمود.
6- کیفیت اپتیک خوبی داشته باشد و در عملکرد بینایی، ایجاد اشکال نکند.
7- با دوام و غیرقابل اشتعال باشد و محرک پوست نباشد.
8- باید از نظر ظاهری، زیبایی قابل قبولی داشته باشد.
9- با استفاده همزمان از دیگر وسایل حفاظتی مانند وسایل حفاظت شنوایی سازگار باشد.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی