لباس کار مهندسی ،خرید لباس کار ،قیمت لباس کار

لباس کار تبلیغاتی

ایمن سلیم فعالیت خود را در زمینـه تـولید لبـاس کار مصـرفی کارگــران و لباسهـای تبلیـغاتی سالها است که آغاز نموده است وتلاش خود را با هدف تولیـد برتر ،کیفـیت بهتر و سرویس سریعتـر به مشتریان گرامی گذاشتـه و همیشه این اصل را سر لوحه کار خود قرار داده است.

لباس کار تبلیغاتی: (یکسره، بلوز تک، کاپشن شلوار ،کاپشن تک ،شلوار بندی)

هدایای تبلیغاتی: (تی شرت (یقه دار ویقه گرد))

روپوش: (بلند، نیم تنه، استاد کاری، آزمایشگاهی)

دوتیکه: (بلوز و شلوار، کاپشن و شلوار)

یکسره: (خلبانی، ساده، مدل دار)

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی