لباس کار مهندسی ،خرید لباس کار ،تولیدی لباس کار

شرکت ایمن سلیم ،تولید کننده انواع لباس های کار و لباس هاس فرم و لباسکار کارگری در ایران است .
این مجموعه با دارا بودن کادر مدیریت و گروه طراحی متخصص، با بهره گیری از رهنمودهای اساتید فن ، گام های بسیار موثری را در جهت ایجاد تحولی عظیم در نظام تولید انواع لباسکار در ایران در سال های اخیر برداشته است.

- بهتر است از لباس کاری استفاده شود که یکسره بوده و تمام دکمه های آن بسته باشد.

- لباس کار نباید گشاد باشد مخصوصا قسمتهای سر آستین آن؛

- روپوش کار نباید به میزانی تنگ باشد که اعضای بدن هنگام کار با اشکال مواجه شوند.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی