لباس کار مهندسی خارجی ،لباس کار ایمنی

شرکت ایمن سلیم ،تولید کننده انواع لباس کار و لباس هاس فرم در ایران است .
این مجموعه با دارا بودن کادر مدیریت و گروه طراحی متخصص، با بهره گیری از رهنمودهای اساتید فن ، گام های بسیار موثری را در جهت ایجاد تحولی عظیم در نظام تولید انواع لباسکار در ایران در سال های اخیر برداشته است.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی