کفش ایمنی کاترپیلار ،کفش ایمنی خارجی

پا از جمله مهمترین اجزای بدن می باشد که برروی راندکان کار بسیار تاثیر می گذارد و در صورتی که کفش راحت و سبک و در عین حال ایمنی را بپوشید در روند کار و افزایش راندمان بسیار تاثیر می گذارد و کفشی که می توانیم به شما پیشنهاد کنیم که دارای چنین ویژگی هایی میباشد کفش ایمنی اکولوژیک می باشد.

پا قلب دوم انسان می باشد و برای ایجاد تعادل در بدن قوس قابل قبولی در کف پا وجود دارد و با تمام این موارد باید به پوشش پا توجه نمود. از جمله خصوصیاتی که برای این کفش ایمنی می توان عنوان کرد موارد زیر می باشد :

  • مقاومت در برابر حلال های روغنی و نفتی
  • مقاوم در برابر ضربه ای 150 ژول

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی