پوتین ایمنی ،بهترین کفش ایمنی

شركت ایمن سلیم در زمینه تولید و توزیع انواع کفش ایمنی و صنعتی دقیقاً طبق استانداردهای اروپایی و با جدیدترین دستگاه آلات و تکنولوژی روز، فعالیت می نماید.
ایمین سلیم با داشتن مدیران متخصص و با تجربه در زمینه تولید وفروش کفش صنعتی و تجهیزات ایمنی سالها است که در تهران مشغول فعالیت می باشد.

تجهیزات ایمنی

کفش ایمنی

لباس کار

ارائه خدمات ایمنی